Webinar ‘Rekenen met de applicatie “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap”

Op 22 december vorig jaar is de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aangenomen in de eerste kamer. Deze nieuwe wet is per 1 januari 2023 in werking getreden met als eerste peildatum 31 december 2023. Op die peildatum zal in box 2 van de inkomstenbelasting een fictief regulier voordeel in aanmerking worden genomen voor zover de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) en zijn partner aan de eigen vennootschap gezamenlijk meer bedragen dan € 700.000.

DGA’s (AB-houders) hebben tot 31 december 2023 de tijd om te anticiperen op deze nieuwe wet. In algemene zin kan daarbij gedacht worden aan de onderstaande varianten:

 1. Het continueren van de bestaande situatie en de strafheffing accepteren
 2. Het aflossen van het bovenmatige deel door een aflossing vanuit privé
 3. Het aflossen van het bovenmatige deel door een dividenduitkering vanuit de BV
 4. Het herfinancieren van het bovenmatige deel door een externe (bank)financiering

Maar welke optie is nu het aantrekkelijkst voor de DGA? Iedere situatie is immers anders, en niet altijd zijn alle bovenstaande varianten praktisch beschikbaar voor de individuele DGA.

Om de DGA te helpen de juiste (fiscaal-economische) keuze te maken hebben wij de applicatie ‘Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap’ ontwikkeld. Met deze applicatie kunnen de bovenstaande varianten worden doorgerekend waarbij rekening wordt gehouden met de onderstaande aspecten:

 1. Spaargeld Box 3
 2. Beleggingen Box 3
 3. Schulden Box 3
 4. Overige schulden Box 3
 5. Tarief vennootschapsbelasting
 6. Tarief box 3
 7. Rente schuldposities
 8. Omzet BV
 9. Rendement in BV over vrij vermogen

Webinar

Onlangs hebben wij een webinar gehouden over dit vraagstuk dat u hier kunt terugkijkenWebinar

Voor licentiehouders met een licentie op onze rekentools is de applicatie vanaf maandag 13 februari 08.00 uur te downloaden van onze website (kopje ‘Downloaden losse rekentools’). Voor niet licentiehouders is de applicatie aan te schaffen op basis van een jaarlicentie. De prijs van de applicatie bedraagt EUR 195 ex btw. Bestellen kan door een mail te sturen aan: info@privatewealthsupport.nl