De Private Pension Planner ©

Om u en uw klanten te helpen met het berekenen van de jaarlijkse DGA pensioenvoorziening en een juiste verwerking hiervan in de jaarrekening, hebben wij de Private Pension Planner © ontwikkeld.

Maar de Private Pension Planner berekent meer! In deze losse applicatie kunnen onder meer de onderstaande berekeningen gemaakt worden:

1. Actuariële berekening van de fiscale en commerciële DGA pensioenvoorziening (commercieel RJ en commercieel CAP)

2. Actuariële berekening van lijfrente- en stamrechtvoorzieningen + uitkeringen (ook eigen beheer)

3. Berekening van pensioenverevening en conversie bij echtscheiding

4. Berekening van de fiscale lijfrenteaftrek (jaarruimte)

5. Diverse berekeningen van lijfrente- en levensverzekeringen alsmede sterftekansen (in totaal 14 losse, veel voorkomende berekeningen)

In de volgende release zal worden toegevoegd de berekening van de Oudedagsverplichting, beschikbare premieregeling en reguliere pensioenberekeningen voor de werknemer. 

Voor een overzicht van de huidige pakketten en bijhorende prijzen klikt u op de volgende link: Tarieven

Hieronder is een video demonstratie van de Private Pension Planner beschikbaar:

https://www.youtube.com/watch?v=gGWGecL5m0Q&t=349s