De Private Pension Planner ©

Om u en uw klanten te helpen met het berekenen van de jaarlijkse DGA pensioenvoorziening en een juiste verwerking hiervan in de jaarrekening, hebben wij de Private Pension Planner © ontwikkeld.

Maar de Private Pension Planner berekent meer! In deze losse applicatie kunnen onder meer de onderstaande berekeningen gemaakt worden:

1. Actuariële berekening van de fiscale en commerciële DGA pensioenvoorziening (commercieel RJ en commercieel CAP)

2. Actuariële berekening van lijfrente- en stamrechtvoorzieningen + uitkeringen (ook eigen beheer)

3. Berekening van pensioenverevening en conversie bij echtscheiding

4. Diverse berekeningen van lijfrente- en levensverzekeringen alsmede sterftekansen (in totaal 14 losse, veel voorkomende berekeningen)

Voor een overzicht van de huidige pakketten en bijhorende prijzen klikt u op de volgende link: Tarieven