Penta Optimalisatie Model

Financiële Planning als volwaardige dienst implementeren door toepassing van het Penta Optimalisatie Model

Financiële planning als dienst succesvol integreren in uw bestaande dienstverlening vraagt om meer dan alleen de aanschaf van software. Uw organisatie heeft de kennis, de kunde én de klanten. Maar toch komt het nog niet optimaal van de grond. Hoe kan dat? En hoe kunt u financiële planning wél succesvol maken voor uw organisatie én uw klanten.

Samen met Smart Financial Planner en Custolutions heeft PrivateWealthSupport een concept ontwikkeld waarmee we uw (accountants)organisatie helpen met het succesvol implementeren en  optimaliseren van Financiële Planning in uw organisatie.

We passen daarbij het door ons ontwikkelde Penta Optimalisatie Model toe.

Dit model gaat uit van optimalisatie en/of implementatie op vijf kerngebieden:

  1. Tooling
  2. Kennis
  3. Vaardigheden
  4. Organisatie
  5. Winstgevendheid

FP SuccesScan

Klik op plaatje voor vergroting

Voordat financiële planning als (nieuwe of verbeterde) dienst richting klanten wordt aangeboden, starten we met een door ons ontwikkelde FP SuccesScan. Deze scan meet op de vijf kerngebieden in hoeverre u, uw organisatie en uw medewerkers voldoende zijn voorbereid op het succesvol inzetten van Financiële Planning als volwaardige dienst. Het laat zien hoe uw organisatie presteert op de verschillende deelgebieden en waar het verbeterpotentieel ligt.

In samenspraak is het uiteraard mogelijk om een aantal elementen toe te voegen of aanvullend maatwerk te leveren. Wellicht wilt u weten of alle vestigingen uniform presteren of zijn er specifieke elementen waarop u wilt meten en focussen. Dat kan!

Op basis van de uitkomsten van de FP SuccesScan maken we een heldere analyse die input is voor het Implementatie- en Optimalisatieplan

Klik op plaatje voor vergroting

Implementatie- en Optimalisatieplan

Voor we overgaan tot het maken van dit plan van aanpak, bespreken we de uitkomsten van de FP SuccesScan met u. We presenteren de scores op de vijf kerngebieden en geven duiding bij de uitkomsten. Aan de hand van het samen met u vastgestelde ambitieniveau, wordt duidelijk op welke vlakken extra inspanning of inzet nodig is. Als uw organisatie op enkele onderdelen al goed presteert, kunnen uiteraard ook elementen uit ons model achterwege blijven. In het Implementatie- en Optimalisatieplan worden de acties benoemd die nodig zijn om Financiële Planning voor uw organisatie als volwaardige dienst succesvol te maken.

We delen de implementatie en Optimalisatie op in drie perioden:

De eerste periode van gemiddeld 4 weken; hierbij krijgt u intensieve begeleiding door onze casemanager.

De tweede periode; hierin verlagen we de intensiteit tot gemiddeld gedurende 4 weken en sturen bij en ondersteunen waar nodig.

De laatste periode; gedurende 4 weken stemmen we de begeleiding nog meer af op wat exact nodig is, laten meer los en sturen eventueel nog bij.

Na deze intensieve periode blijven we monitoren en samen met u periodiek volgen of u uw doelen haalt.

Financiële Planning als volwaardige dienst

Wilt u Financiële Planning als volwaardige dienst implementeren of optimaliseren? We vertellen u graag  meer over de voorwaarden en mogelijkheden van het Penta Optimalisatie Model. Neem gerust contact met ons op:  Contact