De Private Wealth Navigator ©

Logo PWN

Circa 130 planningsonderwerpen geïntegreerd!

De Private Wealth Navigator © is oorspronkelijk ontwikkeld  voor ondernemers (DGA en IB ondernemer) en particuliere klanten in het private wealth + private banking segment.

Inmiddels is de Private Wealth Navigator in de afgelopen jaren doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor klanten in alle segmenten van de markt.

Bij de ontwikkeling van de Private Wealth Navigator © stonden de volgende zaken centraal:

 • Eenvoud van invoer
 • Transparantie (geen blackbox!)
 • Diepgang van berekeningen
 • Snelheid van doorvoeren mutaties en navigatie tussen invoer en output
 • Grafische presentatie van uitkomsten dmv diverse grafieken-dashboards

Daarnaast onderscheidt de Private Wealth Navigator © zich met de onderstaande eigenschappen:

 • Zeer sterke integratie tussen privé en BV inkomens- en vermogensbestanddelen
 • Zeer geavanceerde berekening van een Realistisch Verwacht Rendement in iedere planning. Zie ook: RVR-methode
 • Automatische dividenduitkeringen uit BV wanneer privé vermogen op is (inclusief dividendtoets)
 • Strategische Asset Allocatie module gebaseerd op leidraden van de AFM
 • Geïntegreerde ‘Optimalisator’ voor geavanceerde rendement en NBI berekeningen
 • Pensioen eigen beheer, ODV, stamrecht en lijfrente van de DGA volledig (actuarieel) geïntegreerd
 • Monte Carlo Simulatie op privé en BV belegbaar vermogen (1000 scenario’s)
 • Geïntegreerde importfunctie om eerder gemaakte planningen te converteren naar nieuwe(re) versies

Hier kunt u een korte demonstratievideo bekijken van de belangrijkste aspecten van de Private Wealth Navigator: Demo video Private Wealth Navigator

Heldere cijferoverzichten voor adviseur én klant

Heldere cijferoverzichten voor adviseur én klant

Deze klanten zijn veelal (oud) ondernemer (DGA) waardoor het relevant is om de correlatie tussen activa en passiva in de (holding) BV zoveel mogelijk te integreren met de financiële bestanddelen in privé.  Bovendien is prudent beheer van het opgebouwde (belegbaar)vermogen zeer relevant en is adequaat risicomanagement met betrekking tot dit vermogen cruciaal. Specifieke adviesthema’s voor deze klantengroep betreffen het managen van het ‘langlevenrisico’ en het ‘inflatierisico’.

 

 

Overzichtelijke cockpit

Overzichtelijke cockpit

De Private Wealth Navigator © biedt de mogelijkheid om de volledige financiële positie (holistische benadering) van de klant  in beeld te brengen en deze op geavanceerde wijze over een periode van maximaal 50 jaar door te rekenen. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd inzicht in de toekomstige cashflow (zowel privé als BV en de correlatie tussen beiden) alsmede de ontwikkeling van het (belegbaar)vermogen. De haalbaarheid van een bepaald gewenst Netto Besteedbaar Inkomen (NBI) en overige wensen en doelstellingen wordt op een inzichtelijke (ook grafische) wijze in beeld gebracht.

OPLOSSINGEN VOOR ALLOCATIE VRAAGSTUK

De Private Wealth Navigator © biedt bovendien de mogelijkheid om een voor de klant specifieke strategische asset allocatie te bepalen op basis van de RVR-methode. Deze RVR-methode staat voor ‘Realistisch Verwacht Rendement’. Op basis van de unieke financiële planning van de klant (berekende cashflowstromen) kan een strategische asset allocatie automatisch worden bepaald. 

SAA

Strategische Asset Allocatie

De strategische asset allocatie biedt inzicht in de risicotolerantie [1] van de klant. Gecombineerd met de emotionele risicobereidheid [2] kan vervolgens een allocatiestrategie [3] worden bepaald die passend is voor de klant.

[1] Het risico dat de klant zich kán veroorloven op basis van zijn financiële positie in combinatie met zijn wensen en doelstellingen.

[2] Het risico dat de klant zich vanuit de emotie wil veroorloven.