Webinar: Nieuwe box 3 belasting

Webinar: Nieuwe box 3 belasting: rechtsherstel t/m 2024 en nieuwe stelsel vanaf 2025 in de Private Wealth Navigator

Onlangs heeft de belastingdienst de nieuwe rekenregels voor box 3 bekend gemaakt. In de nieuwe berekening van het box 3-inkomen wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van het spaargeld en beleggingen, en niet meer van de fictieve verdeling.

Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de fictieve rendementen die dichtbij de werkelijke rendementspercentages voor sparen of beleggen liggen. Voor spaargeld is dat bijvoorbeeld veel lager dan voor beleggingen.

De nieuwe en revolutionaire RVR-optie die in de Private Wealth Navigator is ingebouwd, biedt een uitstekende basis om een realistische en bij de klant passende huidige en toekomstige verdeling van spaargeld en beleggingen te berekenen. En deze uitkomst (Strategische Asset Allocatie, die jaarlijks wordt herberekend) vormt dan weer een uitstekende basis voor een realistische berekening van de nieuwe box 3 belasting!

Over de nieuwe box 3 regels, inclusief de maatregelen rond het rechtsherstel tot en met 2024 organiseren wij op donderdag 1 september om 11.00 uur het webinar ‘Nieuwe box 3 regels: rechtsherstel t/m 2024 en nieuwe stelsel vanaf 2025 in de Private Wealth Navigator’

Donderdag 1 september is ook de dag dat we deze nieuwe berekeningswijze, inclusief de maatregelen rond het rechtsherstel, releasen in de Private Wealth Navigator. Met 1 druk op de knop kunt u wisselen tussen het huidige en het nieuwe stelsel en de effecten daarvan beoordelen voor uw klant.

In combinatie met de RVR-optie is een zéér realistische inschatting van de huidige maar vooral toekomstige impact van de nieuwe `box 3 regels op de vermogenspositie van uw klant mogelijk.

Aan dit webinar kunt u zonder kosten deelnemen. Stuur een mail aan info@privatewealthsupport.nl met de tekst ‘deelname webinar 1 september box 3’ en u ontvangt een bevestiging van deelname en deelname link. Het webinar start om 11.00 uur en zal tot circa 12.00 uur duren.