Private Wealth Navigator Light version ©

De Private Wealth Navigator Light version is ontwikkeld om snel inzicht te krijgen in de ontwikkeling van achtereenvolgens het bruto-inkomen, het netto-inkomen en het gewenste en haalbare Netto Besteedbaar Inkomen (NBI). Dit laatste wordt ook beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid spaar- en beleggingstegoeden waarover een klant beschikt en/of dient op te bouwen.

Daarmee geeft deze Light version niet alleen snel inzicht in de huidige ontwikkeling van bovenstaande inkomensstromen, maar berekent ook direct een doelvermogen + daarbij horende inleg om het NBI in de toekomst op het gewenst niveau te brengen. Dit kan door inzet van de ‘Optimalisator’ waarmee zeer geavanceerde berekeningen geheel automatisch te maken zijn.

Deze Light version is daardoor ook zeer geschikt om in te zetten in de pensioencommunicatie naar werknemers. Er wordt automatisch een rapportage gemaakt waarin ook een mogelijke (beleggings)oplossing is berekend.

De ingevoerde klantgegevens in deze Light version kunnen -indien gewenst- worden geïmporteerd in de reguliere versie van de Private Wealth Navigator. Met de reguliere versie kunnen diepgaander berekeningen worden gemaakt van de financiële positie van de klant (huidig en en in de toekomst). Zo kan in de reguliere versie rekening worden gehouden met onder meer onroerend goed, leningen, inflatie, vermogen in de onderneming (BV en IB onderneming), onbelaste inkomsten, erfenissen, etc. Op het Startscherm van deze Light version zijn alle onderwerpen weergegeven waarmee in de reguliere versie kan worden gewerkt.

In de PWN Light wordt een bijzonder geavanceerde rekentechniek toegepast op het doelvermogen, de inleg en het netto besteedbaar inkomen te berekenen. Hieronder wordt deze rekentechniek toegelicht:

Klik voor vergroting

 

 

 

 

 

Voorbeeldrapportage PWN Light version

Met de volgende link krijgt u een korte demonstratievideo te zien op ons YouTube kanaal: Video demo PWN Light version

klik op grafiek voor vergroting