Webinar financiële planning van de DGA

Naast de IB ondernemer is de financiële planning van de DGA zeer relevant. Vooral door de dwarsverbanden met de (holding) BV is het veelal lastig om goed te beoordelen hoe de toekomstige financiële positie eruit ziet en wat de mogelijkheden voor de DGA zijn om op een gewenst niveau (verder) te leven nadat het bedrijf verkocht is. 

Wordt het juichen of huilen na verkoop van het bedrijf?

Wat voor invloed heeft de lening voor de eigen woning bij de eigen BV op de pensioenreserve bij diezelfde BV? Hoe lang kan de BV winstuitkeringen doen om in het gewenste inkomen te voorzien? Hoe hoog moet de opbrengst van de werk BV bij verkoop zijn om ook de andere wensen en doelen financieel haalbaar te maken?

Over dit onderwerp en andere vragen organiseerden wij onlangs een uur een webinar ‘De financiële planning van de DGA’. Hierbij kwamen onder meer de volgende zaken aan bod:

 • De fiscale versus de commerciële balans
 • Deelnemingsdividend en deelnemingsvrijstelling
 • Carry back en carry forward vennootschapsbelasting
 • Informele kapitaalstorting in de BV (agio)
 • Winstuitkeringen uit de BV (dividend)
 • Uitkeren informele kapitaalstortingen (agio)
 • Lenen bij de eigen BV
 • Verstrekken leningen vanuit de BV aan derden
 • Pensioen in de eigen BV (alsmede ODV, stamrecht en lijfrente)
 • Rendementseis berekenen
 • Goodwill
 • Afschrijvingen
 • Liquiditeitsprognose
 • Impact van inflatie op de haalbaarheid van wensen en doelen

Aan de hand van de Private Wealth Navigator toonden we hoe de DGA vanuit een integrale benadering gepland kan worden en daardoor zicht krijgt op zijn of haar financiële toekomst en (on)mogelijkheden. En wat er mogelijk geoptimaliseerd kan worden. We toonden ook de nieuwe en uitgebreidere mogelijkheden rond het automatisch uitkeren van dividend, aandelenkapitaal en agio indien de DGA daar in privé behoefte aan heeft.

De behandelde casus kunt u hieronder downloaden zodat u een indruk krijgt van de samenstelling, de vraagstukken en de onderwerpen: Casus Freek Verschoor webinar FP van de DGA 8 juni 2021

U kunt dit webinar hier terugkijken: Webinar ‘De financiële planningen van de DGA