Webinar ‘Beleggen binnen het financieel plan’

Veel klanten worden geconfronteerd binnen hun financiële planning met de huidige lage / negatieve rente op spaartegoeden. Tegelijkertijd vraagt hun financiële planning vaak om een rendementsfactor over deze middelen om doelen en wensen financieel haalbaar te maken. Zeker als het gaat om de DGA of IB ondernemer die pensioen, lijfrente of stamrechtvoorzieningen op de balans hebben gepassiveerd.

Maar wat is dan een goede beleggingsstrategie? Hoe berekenen we de rendementseis en hoe zorgen we ervoor dat er geen onnodige risico’s worden genomen? Wat is een passende strategische asset allocatie? Hoe zorgen we voor het behalen van het benodigde rendement én een goede nachtrust bij de klant?

Onlangs hielden wij een webinar over dit onderwerp. Tijdens dit webinar kwamen de onderstaande zaken aan bod. U kunt dit webinar terugkijken met de volgende link: Webinar

  • Berekenen rendementseis en doelkapitaal
  • Vaststellen passende strategische asset allocatie
  • Verschil tussen meetkundig en rekenkundig rendement
  • Impact van kosten op belegd vermogen
  • Werking en gebruik van de Monte Carlo simulatie in de Private Wealth Navigator
  • Werking en gebruik van de Optimalisator in de Private Wealth Navigator
  • Werking en gebruik van de Private Asset Planner
  • Van berekening naar concreet beleggingsplan
  • Uitleg begrippen standaarddeviatie en maximum drawdown
  • AFM leidraden rond beleggen

Bent u accountant of belastingadviseur? Dan ook is dit webinar zeer geschikt om te volgen en (mogelijk) meer kennis van beleggen binnen een financieel plan op te doen en uw klanten hierover te adviseren.