Webinar ‘Werken met de RVR optie in de Private Wealth Navigator’

Het werken met deze nieuwe fantastische optie in de Private Wealth Navigator betekent iedere planning met een uniek klant specifiek en ‘Realistisch Verwacht Rendement’ (RVR) doorrekenen én direct een passende asset allocatie in beeld hebben.

 

De voordelen om met deze methode te werken zijn legio:

  1. Nooit meer spaar- en beleggingssaldi over diverse rekenen hoeven invoeren in de software: één centrale rekening volstaat en de Private Wealth Navigator berekent de optimale en passende verhouding en spreiding, ieder jaar opnieuw.
  2. Altijd een klant specifiek en daardoor realistisch rendement gebruiken in de financiële planning volgens het lifecycle 2.0 principe (ieder jaar een automatische rebalancing rekening houdend met de leeftijd en cashflowstromen van de klant).
  3. Het rendement wordt berekend op basis van het risico dat de klant kan dragen en daarmee verwacht te kunnen realiseren
  4. Veel tijdsbesparing per dossier omdat bij iedere mutatie ook onmiddellijk het effect op het realistisch verwachte rendement en de asset allocatie wordt doorgerekend
  5. De planning bepaalt feitelijk het verwachte rendement (de unieke huidige en toekomstige financiële positie van de klant). Dus geen suggestie van de adviseur of de klant zelf, maar een objectieve uitkomst op basis van de doorrekening.
  6. Snel inzicht of de huidige asset allocatie (bij banken of vermogensbeheerders) nog overeenkomen met de uitkomsten uit de Private Wealth Navigator

Onlangs hielden we hier een webinar over dat u hier kunt bekijken: Webinar