Webinar ‘Van financieel plan naar concreet plan van aanpak’

Een financieel plan maken is 1 ding. Maar hoe haal  je uit een integrale planning de concrete maatregelen die nodig zijn? En hoe vertaal je deze naar een concreet plan van aanpak voor de klant? En hoe borg je dat de klant deze maatregelen ook echt neemt? 

Zonder een goed plan van aanpak heeft een financieel plan minder waarde. Het gaat er immers om dat de klant ook écht de benodigde maatregelen neemt. Die geadviseerde maatregelen komen in de regel uit de koker van de adviseur. De klant verwacht een concreet advies en daarbij horende maatregelen. En heeft daar ook het meest aan! Dus geen uitgebreide rapportages en ellenlange cijferoverzichten, maar een overzicht met duidelijke en concrete maatregelen om de doel(en) te bereiken.

Onlangs organiseerden wij het webinar ‘Van financieel plan naar concreet plan van aanpak’. Tijdens dit webinar stonden we onder meer stil bij de onderstaande zaken en werkten we een praktijkcasus uit met de Private Wealth Navigator.

  • Maken integrale planning (praktijkcasus)
  • Werken met de ‘Optimalisator’
  • Berekenen doelkapitaal en haalbaar NBI
  • Berekenen rendementseis
  • Maken plan van aanpak
  • Borgen plan van aanpak
  • Hulpmiddelen en tools

U kunt dit webinar middels deze link terugkijken: Webinar