Opleiding Financiële Planning van de ondernemer (IB / DGA)

De ondernemer (Inkomstenbelasting-ondernemer en/of DGA) neemt een bijzondere positie in wanneer het gaat om financiële planning. Er is immers veelal sprake van een grote mate van correlatie tussen de privé financiën van de ondernemer en de onderneming. Pensioenreserves, leningen die vanuit de vennootschap zijn verstrekt, afhankelijkheid van winstreserves en/of verkoop van deelnemingen zijn enkele voorbeelden. Maar ook de Oudedagsreserve en stille reserves spelen een relevante rol. 

Om een goed en gecoördineerd overzicht te verkrijgen én te houden van deze dwarsverbanden, is een integraal financieel plan van groot belang. Alleen op deze wijze kan een goed oordeel worden gevormd of bijvoorbeeld de gewenste levensstijl na stoppen met werken kan worden gecontinueerd.

Met de Private Wealth Navigator kunt u een dergelijk overzicht en inzicht voor uw ondernemende klant creëren. Tijdens deze opleiding staan we stil bij tal van zaken die tussen de DGA en de vennootschap een rol spelen en de vele aspecten die bij de IB ondernemer van toepassing kunnen zijn. 

Onderstaand staat het programma beschreven.

Programma vrijdag 3 mei

Programma (09.00 uur – 13.00 uur)

 • Algemene werking van de Private Wealth Navigator 
 • De pensioenvoorziening van de DGA
 • De Holding – werk BV structuur verwerken
 • De verkoop van de deelneming en waardering hiervan
 • De Oudedagsverplichting (ODV) van de DGA
 • De stamrechtverplichtingen van de DGA
 • De eigenwoning lening van de DGA
 • Uitkering van winstreserves (automatisch versus handmatig)
 • De fiscale versus de economische balans
 • Verwerking en werking van de winst- en verliesrekening
 • Onroerend goed in de onderneming
 • Vermogenspositie optimaliseren
 • De zelfstandigenaftrek, MKB vrijstelling, stakingswinst en aftrek
 • Lijfrentefaciliteiten voor de IB ondernemer
 • Privé-onttrekkingen versus fiscale winst
 • Gevolgen overlijden en arbeidsongeschiktheid

Bij deze opleiding ontvangt u:

 • Casusmateriaal;
 • Kwartaal licentierecht op gebruik van de Private Wealth Navigator (voor zover nog geen licentie);
 • Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Locatie is Golfresort The Dutch te SpijkThe Dutch

Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (bestaande gebruikers van de Private Wealth Navigator ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 195 ex btw)

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving ‘Opleiding Financiële Planning van de ondernemer’ en de gewenste datum van deelname’. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Meer informatie over de Private Wealth Navigator treft u aan op de specifieke pagina: Private Wealth Navigator

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

PrivateWealthSupport B.V.

0299-646929

www.privatewealthsupport.nl