Eigen woning en overige civielrechtelijke aspecten bij echtscheiding in combinatie met de Private Wealth Navigator

Een echtscheiding is een ‘life-event’ waarbij veel aspecten een rol spelen. Niet in de laatste plaats de emoties die bij de klant een rol kunnen spelen. Maar ook de onzekerheid over de financiële gevolgen op korte én langere termijn spelen een rol. En uiteraard de vele fiscale en economische aspecten. Het geheel maakt het voor zowel de adviseur als de klant een traject met vele haken en ogen.

Om een goed en gecoördineerd overzicht te verkrijgen én te houden van de vele dwarsverbanden, is een integraal financieel plan van groot belang. Alleen op deze wijze kan een goed oordeel worden gevormd of bijvoorbeeld de gewenste levensstijl na de echtscheiding kan worden gecontinueerd. Waarbij uiteraard ook zaken als alimentatieverplichtingen of ontvangsten, de verdeling van vermogensbestanddelen, pensioenaanspraken en de financiering van een nieuwe woning een rol kunnen spelen.

Op dinsdag 7 september organiseren wij samen met Frits van der kamp de opleiding ‘Eigen woning en overige civielrechtelijke aspecten bij echtscheiding’.  We behandelen daarbij praktijk casuïstiek in de Private Wealth Navigator. De opleiding start om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Met de Private Wealth Navigator kunt u een dergelijk overzicht en inzicht voor u klant creëren die in een scheidingstraject verkeert. Of die dit overweegt.

  • Wat vormt de basis voor een efficiënte verwerking?
  • Verdeling van vermogensbestanddelen en invoer
  • Verdeling van pensioenaanspraken en invoer
  • Verwerking van kinder- en partner alimentatieverplichtingen en ontvangsten
  • Berekening van het nieuwe en haalbare Netto Besteedbaar Inkomen (NBI)
  • Her)financiering van de (nieuwe of bestaande) woning

Bij deze opleiding ontvangt u:

  • Casusmateriaal;
  • Kwartaal licentierecht op gebruik van de Private Wealth Navigator (voor zover nog geen licentie);
  • Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Locatie is Golfresort The Dutch te SpijkThe Dutch

Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (bestaande gebruikers van de Private Wealth Navigator ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 195 ex btw)

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving Opleiding ‘Eigen woning en overige civielrechtelijke aspecten bij echtscheiding 7 september’

U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Meer informatie over de Private Wealth Navigator treft u aan op de specifieke pagina: Private Wealth Navigator

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

PrivateWealthSupport B.V.

0299-646929

www.privatewealthsupport.nl