Opleiding Financiële Planning van de DGA

De DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) neemt een bijzondere positie in wanneer het gaat om financiële planning. Er is immers veelal sprake van een grote mate van correlatie tussen de DGA als privé-persoon en als directeur/aandeelhouder van de vennootschap. Pensioenreserves, leningen die vanuit de vennootschap zijn verstrekt, afhankelijkheid van winstreserves en/of verkoop van deelnemingen zijn enkele voorbeelden.

Om een goed en gecoördineerd overzicht te verkrijgen én te houden van deze dwarsverbanden, is een integraal financieel plan van groot belang. Alleen op deze wijze kan een goed oordeel worden gevormd of bijvoorbeeld de gewenste levensstijl na stoppen met werken kan worden gecontinueerd.

Met de Private Wealth Navigator kunt u een dergelijk overzicht en inzicht voor uw DGA klant creëren. Tijdens deze opleiding staan we stil bij tal van zaken die tussen de DGA en de vennootschap een rol spelen.

Onderstaand staat het programma beschreven.

Programma donderdag 5 maart

13.00 uur ontvangst

Programma (13.30 uur – 17.30 uur)

 • Algemene werking van de Private Wealth Navigator 
 • De pensioenvoorziening van de DGA
 • De Holding – werk BV structuur verwerken
 • De verkoop van de deelneming en waardering hiervan
 • De Oudedagsverplichting (ODV) van de DGA
 • De stamrechtverplichtingen van de DGA
 • De eigenwoning lening van de DGA
 • Uitkering van winstreserves (automatisch versus handmatig)
 • De fiscale versus de economische balans
 • Verwerking en werking van de winst- en verliesrekening
 • Onroerend goed in de BV
 • Vermogenspositie optimaliseren

Bij deze opleiding ontvangt u:

 • Casusmateriaal;
 • Kwartaal licentierecht op gebruik van de Private Wealth Navigator (voor zover nog geen licentie);
 • Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Locatie: Hotel van der Valk te Breukelen

Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (bestaande gebruikers van de Private Wealth Navigator ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 195 ex btw)

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving ‘Opleiding Financiële Planning van de DGA’ . U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Meer informatie over de Private Wealth Navigator treft u aan op de specifieke pagina: Private Wealth Navigator

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

PrivateWealthSupport B.V.

Amperestraat 35-37

1446 TR PURMEREND

0299-646929

www.privatewealthsupport.nl