Consultancy

Ondersteuning bij integreren van Financiële Planning in uw dienstverlening

Ondersteuning bij integreren van Financiële Planning in uw dienstverlening

Financiële planning als dienst succesvol integreren in uw bestaande dienstverlening vraagt om meer dan alleen de aanschaf van software. Het vraagt om klantcommunicatie, methodische vaardigheden, opleiding, marketing en mogelijk om (her)inrichting van het bedrijfsproces rond financiële planning.

PrivateWealthSupport heeft veel ervaring op deze terreinen en kan u efficiënt ondersteunen om dit te implementeren. Consultancy op deze terreinen geschiedt op vooraf overeengekomen (uur)tarief.